Igényfelmérő űrlap a GAMESZ bérlőinek!

Ha Ön vagy cége a GAMESZ bérlője, kérjük szánjon 2 percet a számlázással kapcsolatos igényfelmérő űrlapunk kitöltésére!
Segítségét előre is köszönjük!

Kitöltöm

Naphegyi Óvoda


Óvodánk a Naphegyen, fővárosi viszonylatban jó levegőjű, zöldövezeti környezetben helyezkedik el. A Tabán és a Gellérthegy közelsége, adottságai közeli kirándulásokat tesz lehetővé. Mindhárom épületünk korszerű, jól felszerelt udvarainkon megfelelő körülményeket biztosítunk a szabad mozgáshoz, játékhoz.

naphegyiovi

Két helyen tornateremmel is rendelkezünk. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében a szülőknek lehetőségük van sókamra rendszeres használatára is. A Czakó utcai Sportpálya, a teniszpályák és az uszoda rövid sétával könnyen elérhető bármelyik épületből.


Óvodánk 10 csoportjában 236 férőhellyel, 3 épületben működik. Az átlagos csoportlétszám: 20-22 fő. Általában korosztályában közel egykorú gyermekcsoportokat szervezünk, de vegyes életkorú csoportunk is van. A Coménius I. pedagógiai minőségirányítási rendszer bevezetése megtörtént óvodánkban, amely intézményünk magas szintű működését folyamatosan biztosítja.

meszaroso

Nevelőtestületünk szakmai szempontból jól képzett, tudatos nevelő-oktató munkát végez, figyelembe véve a szülők és gyermekek igényeit. Óvodapedagógusaink nagy tapasztalattal és szeretettel – a szülőkkel napi kapcsolatban együttműködve – foglalkoznak gyermekeikkel, csoportjaikkal. Óvodásaink megfelelő fejlesztést kijáró orvos, pszichológus, logopédus és gyógypedagógus segíti.

Fokozzuk a pályázati aktivitást, ha a kiírás lehetővé teszi, részt veszünk európai uniós pályázatokon, ösztönözzük az óvoda működését segítő Alapítvány támogatását további szponzorok felkutatásával, az 1 %-os adó célszerű felhasználásával.


Az egyes nevelési területek közül kiemelt feladatunk:
- az egészséges életmódra nevelés: a mozgásigény kielégítése, mozgásfejlesztés,
- az anyanyelvi nevelés: a beszédkézség, önkifejezés fejlesztése,
- a természeti és társadalmi környezet megismertetése: az élet szeretetére és annak védelmére nevelés,
- az iskolai tanuláshoz szükséges részképességek differenciált elérése.

Pedagógiai fejlesztés:
Az óvoda hírneve továbbra is a tényleges eredményeken alapuljon: a gyermek, szülő, iskola és egyéb partnerek elégedettségén. Megfelelő kommunikációval, információáramlással
érjük el, hogy a nevelőtestületen belüli, valamint a szülő-óvoda és egyéb kapcsolatok, partneri viszonyok erősödjenek.

Együttműködve, együtt gondolva – a meglévő, jó hagyományokat ápolva – lépjünk tovább az óvoda Helyi Pedagógiai Programjának fejlesztésében. Óvodánk legyen a szakmai fejlődés, továbbképzés kerületi bázisa. Használjuk munkánkban az európai uniós tagállamokból megismert új ötleteket, eljárásokat, módszereket.

tigrio01

Alapelvek:
Az óvoda egyéb szolgáltatásainak szervezésekor figyelembe vesszük a szülői igényeket. Tartalmi szempontból legyenek összhangban az óvoda pedagógiai elveivel. A gyermekek óvodai napirendjét, kiegyensúlyozott életét ne zavarják meg. Összhangban legyenek az óvoda egyéni képesség fejlesztési céljaival.

Jelenleg – külön díjazás ellenében – a következő szolgáltatásokat szervezzük épületenként az igényeknek és a korosztályoknak megfelelően:

- dalos játék, néptánc
- vízhez szoktatás, úszásoktatás
- korcsolya oktatás, tenisz
- játékos mozgás, gimnasztika, foci
- igény esetén: ismerkedés az angol nyelvvel

székhely:
1016 Budapest, I. Nyárs utca 2-4.
telefon: 225-14-43
telefon/fax: 225-14-44

telephelyek:
1016 Budapest, I. Tigris u.58-60.
telefon: 375-37-63

1016 Budapest, I. Mészáros u.56/b.
telefon/fax: 225-07-62 / 225-0763

Éves beszámolók

Költségvetések

Alapító és megszüntető okiratok