Igényfelmérő űrlap a GAMESZ bérlőinek!

Ha Ön vagy cége a GAMESZ bérlője, kérjük szánjon 2 percet a számlázással kapcsolatos igényfelmérő űrlapunk kitöltésére!
Segítségét előre is köszönjük!

Kitöltöm

Módosul a GAMESZ ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási rendje

Csak indokolt esetben, előzetes bejelentkezés alapján fogad ügyfeleket a GAMESZ üfgyélszolgálati irodája a veszélyhelyzet idején.

Tisztelt Ügyfelünk!
A Kormány 2020. november 4-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.


Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek a lehetőségekhez képesti megelőzése és csökkentése mindannyiunk közös érdeke. A GAMESZ munkatársaink és az Önök egészségének a megóvása érdekében 2020. november 16-tól a veszélyhelyzet időtartamára a

Budavári Önkormányzat GAMESZ ügyfélszolgálati irodája csak különösen indokolt esetben, előzetes bejelentkezés alapján fogad ügyfelet az Iskola utca 16. szám alatti ügyfélszolgálati irodában.

Előzetes időpontfoglalásra 2020. november 16-tól telefonon vagy
E-mailen van lehetőség.


Kollégáink munkaidőben az alábbi telefonszámokon fogadják a telefonjaikat, ahol minden segítséget, felvilágosítást megadnak az ügyintézéssel kapcsolatban:
06-1/225-2470 vagy 06-1/225-2474

Kérjük, hogy a halaszthatatlan ügyintézésükhöz elsődlegesen vegyék igénybe a rendelkezésre álló elektronikus lehetőséget:
E-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu

Amennyiben a fenti lehetőségekkel nem tudnak élni, úgy kérjük leveleiket, zárt borítékban a Bp. I. ker. Iskola utca 16. GAMESZ épületének kapuján található postaládába szíveskedjenek elhelyezni, melynek folyamatos ürítéséről gondoskodunk.

Megértő együttműködésüket mindannyiunk érdekében köszönjük!


Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Intézmény címe: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
Telefonszám: 225 – 2440
Fax: 225 – 2450
E-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu

A jelenlegi intézmény a volt GAMESZ és az I. ker. Házgondnoksági Kft. tevékenységének összevonásával 2007. július 1-én jött létre. Ennek eredményeképpen a jelenlegi GAMESZ a korábbi önkormányzati intézményekkel összefüggő gazdasági-műszaki feladatok mellett az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok kezelői és bérbeadói feladatainak ellátását is végzi.

Az összevonást követően 2007. július 1-től az intézmény új székházba költözött a Bp. I. Iskola u. 16. szám alá.

Ebben az épületben kapott helyet a Polgármesteri Hivatal kihelyezett ügyfélszolgálati irodája, mely elsősorban a Vízivárosban élő polgárok ügyeinek intézését segíti elő.

Bérleményüzemeltetési osztályunk az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőinek bérleti szerződéssel összefüggő ügyeit, a lakbérek és helyiségbérleti díjak számlázását, beszedését, a fenti ügyekkel kapcsolatosan beérkező bejelentések, panaszok kivizsgálását, valamint az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok kezelési feladatait végzi.

Műszaki osztályunk az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő műszaki bejelentéseket vizsgálja ki, elvégzi a bérbeadóra tartozó karbantartási, helyreállítási, felújítási munkákat úgy a lakásokban, mint az épületekben is.

Pénzügyi osztályunk foglalkozik a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodája által megállapított ápolási díjak, temetési segélyek, születési támogatások, alkalmi segélyek, rendszeres szociális segélyek, létfenntartási segélyek, beiskolázási támogatások lakcímre-, illetve bankszámlára történő utalásával a jogosultak felé. A pénztárban lakás- és helyiségbérlőink, valamint a GAMESZ-hez tartozó intézmények a pénztári órák alatt teljesíthetik befizetési kötelezettségüket.

A közterület takarítási osztályunk az I. kerületi Önkormányzat illetékessége alá tartozó közterületek járdafelületeinek tisztaságáért felelős. A járdatakarítógépek útvonalát egy professzionális térkép segítségével Ön is végig tudja követni.


Munkánkat a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között, az ügyfelek és a tulajdonosok igényeinek szem előtt tartásával végezzük.

Bízunk benne, hogy szolgáltatásainkat minél több kerületi polgár veszi igénybe. Ennek érdekében minden munkatársunk arra törekszik, hogy a kerület lakosságának elvárásait a lehető legmagasabb színvonalon lássuk el. Köszönjük megtisztelő bizalmukat és folyamatosan várjuk építő jellegű javaslataikat, bejelentéseiket, melyeket munkánk során hasznosítani fogunk a kerület ellátásának minél színvonalasabbá tétele érdekében.